За принадлежностите, такъмите и риболова

Научете повече за рибите, въдиците и риболова.

Видове стръв

Всеки въдичар е на ясно, че тънкостта на риболова е в пряка зависимост от стръвта. Вида, размера и това до, колко е активна рибата има също значение. Сред най-ползваните за стръв са бял червей, торен червей, тесто и малки рибки. Добре е и да се знае, че всяка риба се лови с различна по вид стръв. Много от опитните рибари процедират, като правят стръв от смес между няколко вида. В други случаи комбинация от стръв не е нужна, но пък подредбата на куките има значение.

Така например за рибата, която атакува настървено и често има нужда от цял бял червей на куката. Това е по-добре, отколкото той да виси свободно на края й.

За да бъде хвърлена въдица на точното място и за да пристигне на него рибата трябва да се заложи и подхранка. Тя представлява смес от различни хранителни вещества замесени с пръст, мозайка и глина. В случаите, когато има течение, подхранката налага да има тежест, по този начин пада на точното място. Взема се впредвид и подхранката, до колко е голяма, а това става съобразно рибата. При по-дребни рибета се приготвя ниско калорийна и ситна подхранка, в противен случаи рибата ще се нахрани много бързо. Едрите екземпляри и видове налагат по-питателна и стабилна смес.

Много използвани за стръв са и картофите. Те са предпочитан деликатес от шарана; розов червей се използва при улова на сом, за да се хване костур, сом или кефал карантиите вършат идеална работа; със стръв от кашкавал или сирене, улова на мряна е гарантиран; а с различни типове месо се ловят хищни риби). Сред необичайните примамки е стиропорът. Предназначението му е да служи за повдигащ елемент на основна стръв и да дава както самостоятелен, така и положителен комплексен резултат.

Насекомите са също сред предпочитаните и подходящи примамки. Улова им обаче преди самия риболов е трудна задача. Ето, защо е измислена изкуствена муха, тя е неразделна част от такъмите за риболов. Тя имитира насекомо и се предлага с готова кукичка. Най-често се използва при улов на пъстърва. Различните типове мухи се употребяват за стръв в различните пластове на водата.